Địa chỉ: 244 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: nhuymart.com@gmail.com

Điện thoại: 0898 33 6979 – 0901322848